FEPETRA AMBANGOVANGON’NY FIVAROTANA, NY TOLOTRA OMENA
ARY NY FAMELANA MAMPIASA NY FITAOVANA

Ny fifanekena

Ny habaka dia mifototra amin'ireto fepetra manaraka ireto:

 1. Ny “contact” izay voalaza etsy ambony dia tokony havaozina rehefa miova ny andraikitra. WORKSHOP IDEA CENTER dia manana ny zo handà ny famandrihana raha tsy havaozina izy ireo
 2. Izay namandrika voalohany no mahazo ny toerana raha toa ka mbola tsy voafandrika.
 3. Tsy misy famandrihana voamarina raha tsy voasonian’ny mpamandrika ny taratasy fifanarahana ary vita sonian’ny tompon’andrakitra ato amin’ny Workshop Idea Center, ary misy daty nanekena ny famandrihan’ny mpanjifa.

Tolotra omen'ny Workshop Idea Center:

 1. Azo atao ny mamandrika toy izao manaraka izao:

Andro (ora ara-dalàna):

 • Isaky ny ora (adin’ny roa no kely indrindra azo Alaina): manomboka amin'ny 8:00 hatramin'ny 17:00 alina. - Ariary 110,000 / ora
 • Tapak’andro: 8:00 hatramin'ny 12:00 na 13:00 hatramin'ny 17:00 - 400,000 Ariary
 • Iray andro: 8.00 hatramin'ny 17:00 - 700.000 Ariary

hariva:

Ny hariva: 18h - 22h: 500 000 Ariary

 1. Ny tranonay dia azo hofaina ny Sabotsy, Alahady, fialantsasatry ny daholobe na ao arinan’ny ora fikatonan’ny birao: mitombo 20% anefa ny sarany.
 2. Ny hetsika dia tokony hanaja hatrany ny ora voatokana. Tokony ho efa tafiditra ao anaty fe-potoana voatokana ny fotoana takiana amin'ny fampirimana ry fandrindrana ny efitrano ary manadio izany aorian'ny fampiasana azy.
 3. Raha mandamina ny zava-mitranga ianao, dia tsy maintsy atao amin'ny ekipa manokana ny fandaharana manokana momba ny fametrahana ny fitaovanao alohan'ny fotoam-pivoriana, ary koa ny fanesorana ny fotoana voatondro alohan'ny fivoriana.
 4. Ny fijanonan’ny fiara eo amin’ny fiantsonan’ny fiara dia mifototra amin’ny fitsipika oe izay tonga aloha tompon-tanindrazana. Ny entana sarobidy dia tokony atao amin’ny toerana tsy misy mpahita ary idiana ny fiara, Workshop Idea Center dia tsy tompon’andraikitra amin’izay tranga mety hifandray amin’izay.

Famandrihana / Fandoavam-bola

 1. Ny sandan'ny famandrihana sy ny tolotra mifandraika dia kajiana amin'ny vidiny sy ny faharetany voalaza ao amin'ny taratasy famandrihana.
 2. Mba hiantohana ny famandrihana, dia misy petra-bola mitentina 200.000 ariary miaraka amin’ny hofany feno tokony ho aloha farafaharatsiny 14 andro mialohan'ny famandrihana amin'ny endrika feno miaraka amin’ny taratasy fifanarahana voasonia, na miaraka amin’ny fanekena ny fepetra amin’ny alalan’ny mailaka.
 3. Raha toa ka tsy natao ny fandoavam-bola alohan'ny hetsika, dia manana zo hanafoana ny famandrihan-toerana ary hamarana ny fifanarahana tsy misy trosa. Raha tsy nampiasa ny efitrano fivoriana ianao mandritra ny fotoana nifanarahana, dia tsy maintsy aloha ihany ny saran’ilay efitrano syn y tolotra rehetra nangatahana. Tsy hisy famerenam-bola.
 4. Raha mihoatra ny fotoana voatondro ny famiasanao ny efitrano, dia misy sarany fanampiny isaky ny ora 110.000 Ariary / ora. Workshop Idea Center dia hanao ezaka mba hahazoana ny fangatahana hanitatra ny fotoana fampiasana ny efitrano, fa miankina amin'ny fahalalahan’ny efitra ihany, raha toa ka tsy mbola nisy namandrika.

Fanovana ny famandrihana

 1. Raha te-hanova ny famandrihana (ohatra, hanova ny daty na ny fotoana hanofana trano ianao), ny Workshop dia hanao ny ezaka rehetra hahazoana ny fangatahanao. Na izany aza, tsy afaka manome toky izahay fa ho tantaeraka io fangatahana io.
 2. Ny fanovana dia mety mitaky fanonerana fanampiny, Workshop Idea Center dia hifanaraka aminao amin'io farany.

Fanafoanana famandrihana

 1. Raha toa ka misy efatra ambinifolo (14) andro mialohan'ny hetsika ny famohanana, dia ho feno ny vola averina aminao.
 • Ho an'ny fanafoanana latsaky ny efatra ambinifolo (14) andro mialoha ny hetsika, 70% -n'ireo fandaniana feno no hiala.
 • Ho an'ny fanafoanana latsaky ny fito (7) andro mialoha ny hetsika, 100% ny vola hiala.
 • Ny petra-bola dia hanalana ireo mety ho sarany fanampiny.
 1. Raha toa ka manafoana famandrihana fito (7) andro hiasana mialohan’ny andro nofandrihana na dia ambanin’ny fe-potoana ilaina aza izany, ny famandrihanao dia amin’ny ho sarany amin’ny andavan’andro ihany.
 2. Workshop Idea center dia manana zo haka any amin'ny mpanjifa ny vidin'ireo sakafo izay efa novidiana araka ny fangatahan'ny mpanjifa.

Workshop Idea center dia manana zo haka any amin'ny mpanjifa ny vidin'ny fitaovana haino aman-jery izay novidiana araka ny fangatahan'ny mpanjifa.

 1. Ny famohanana famandrihana dia tsy ekena raha tsy amin’ny alalan’ny taratasy alefa amin’ny: - Workshop Idea Center, na amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny workshop@widea.center.
 2. Workshop Idea center dia manana zo hanala ny famandrihan-toerana raha misy antony lehibe tsy azo anoharana. Haverina amin’ny endriny feno ny volanao.
 3. Workshop Idea Center dia mety hanafoana ny fifanarahana raha toa ka manimba ny lazany ilay famandrihana.

Fanimbana sy fahaverezan’ny entana

 1. Raha toa ka very na simba dia manana zo ny Workshop Idea Center haka amin’ny petra-bola ny saram-panamboarana na fanolona ireo simba na very. Raha simba ny toeram-pivoriana iray ka tsy mety ampiasaina, dia hitaky fanonerana aminao ny Workshop Idea Center ,ankoatra ny fidiram-bola very.
 2. Ny petra-bolanao dia azo ampiasaina andoavana ny fahasimbana rehetra.

Fampiasana ny aterineto

 1. Workshop Idea Center dia tsy hanaiky ho tompon'andraikitra amin'ny virosy vokatry ny fampiasana Internet.
 2. Workshop Idea Center dia hanao izay rehetra azony atao mba hahazoana antoka ny fidirana tsy tapaka amin'ny aterineto amin'ny fotoana rehetra.

  Worshop Idea Center dia tsy afaka manome antoka fa ny fidirana amin'ny aterineto dia tsy ho tapaka na amin'ny tsy fahombiazan'ny materialy, na avy amin’ny mpamatsy.

 3. Rehefa mampiasa ny efitrano fivoriana ireo mpikatroka, dia manaiky hampiasa ny aterineto amin’ny zavatra ara-dalàna, fa tsy amin'ny tanjona tsy manara-dalàna na manafintohina; ohatra, tranonkala mamoafady, tranokala extremista, sns.

Workshop Idea Center dia manakana ny zo handefa ny antotan-taratasy rehetra any amin'ny manampahefana raha misy fangatahana izany.

Fampiasana fitaovana

 1. Hisy fampiofanana omena momba ny fampiasana ny fitaovana omena ao amin'ny efitrano fivoriana. Arakaraka ny filanao dia mety hanafarana fitaovana haino aman-jery fanampiny avy any ivelany ianao.
 2. Impressions / Scans / Photocopies dia misy sarany fanampiny.

Dokam-barotra

 1. Tsy misy takelaka, peta-drindrina na fitaovana dokam-barotra hafa mety hapetraka na halefa na eo akaikin'ny rindrina maharitra, na ao an-trano na ivelan'ny trano, afa-tsy amin'ny alalan’ny fankatoavana ny mpandrindra ny toerana.

Toerana tsy mifoka sigara

 1. Tsy azo atao ny mifoka sigara ao amin'ny efitrano fivoriana. Anontanio ny tompon’andraikitra ny toerana fifohana sigara.

Andraikitra

 1. Workshop Idea Center dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana na ny fahavoazana amin'ny fananana manokana ny vahiny.
 2. Workshop Idea Center dia tsy azo raisina ho tompon'andraikitra, na eo amin'ny fifanarahana, na eo imason’ny lalàna (ao anatin'izany ny tsy fitandremana), na ankoatra izany ny fatiantoka ankolaka, na inona na inona antony.

Lalàna mifehy sy “jurisdiction”

 1. Ny fifanarahana dia tokony ho voabaiko sy hadika amin'ny lafiny rehetra mifanaraka amin'ny lalàna velona eto Madagasikara.

Mila fanazavana fanampiny ve ianao ?

Antsoy izahay ! Faly izahay hamaly anao !